Korzystanie z usług biblioteki jest proste. Aby wypożyczać nasze zbiory trzeba zapisać się do wybranej filii  (sieć MBP składa się z 44 filii). Czytać książki na miejscu lub uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach można bez zapisu. Zasady korzystania z bibliotek reguluje regulamin MBP.

Korzystanie z usług biblioteki jest proste. Aby wypożyczać nasze zbiory trzeba zapisać się do wybranej filii  (sieć MBP składa się z 44 filii). Czytać książki na miejscu lub uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach można bez zapisu. Zasady korzystania z bibliotek reguluje regulamin MBP.

Zapisya

Jak zapisać się do biblioteki?

Dzieci i młodzież do lat 18 zapisują rodzice lub opiekunowie, którzy muszą :

 • przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
 • podać  numer PESEL osoby nieletniej
 • wypełnić karty zapisu oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

Możesz korzystać z kilku bibliotek.

Karta biblioteczna

Karta biblioteczna

W filiach skomputeryzowanych otrzymasz kartę czytelnika, którą trzeba okazywać bibliotekarzowi przy każdym wypożyczaniu. Zagubienie komputerowej karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty. 

Czy konieczne są jakieś opłaty?

Książki wypożyczane są we wszystkich filiach bezpłatnie. W skomputeryzowanych filiach komputerowa karta czytelnika upoważnia jej posiadacza do:

 • wypożyczania książek,
 • wypożyczania książki mówionej,
 • wypożyczania innych mediów, w tym filmów,
 • wypożyczania gier komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych,
 • korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
 •  korzystania z komputerów i Internetu.

Wypożyczenia, zwroty

Ile książek, filmów można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo w jednej filii można wypożyczyć:

 • 5 książek
 • 2 filmy i 2 inne media (muzyka, filmy – po wykupieniu abonamentu)

Jeśli korzystasz z kilku bibliotek jednorazowo możesz wypożyczyć 15 tytułów.

Kiedy wypożyczone książki, filmy, muzykę trzeba zwrócić?

 • Książki, książki mówione i materiały do nauki języków można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 30 dni,
 • Kompakty muzyczne, gry komputerowe, multimedia można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 5 dni.
 • Filmy DVD można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 3 dni.

Czy można przesunąć termin zwrotu książki?

Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki i innego medium, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników:

 • książki – dwa razy o 15 dni od regulaminowego terminu zwrotu,
 • kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe – dwa razy o 5 dni od terminu regulaminowego zwrotu,
 • filmy – dwa razy o 3 dni od regulaminowego terminu zwrotu.

Czytelnik może także samodzielnie przedłużyć wypożyczone materiały przez stronę WWW.  Przedłużyć można tylko te egzemplarze, które:

 • nie są zamówione przez innych czytelników,
 • ich termin zwrotu nie został przekroczony.

Książki i inne media można oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone.

Kary za opóźnienie zwrotu

Za przetrzymanie mediów naliczane są opłaty:

 • 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu.
 • 2 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, biblioteka przekazuje sprawę dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów firmie windykacyjnej.

Zagubienie ksiażki

Co zrobić w przypadku zgubienia książki?

Czytelnik może za zgodą kierownika filii odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę czy inne medium, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

Filie

Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu składa się z 38 filii i MultiCentrum. Wypożyczać zbiory można w dowolnej ilości filii, trzeba się tylko do nich zapisać i przestrzegać regulaminu.  Wszystkie filie posiadają w swych zbiorach książki, we wszystkich można zamawiać i wypożyczać audiobooki ze zbiorów Filii nr 1 (ul. Sztabowa 98). 

Filmy i muzykę można wypożyczać w:

 • Filii nr 5, ul. Namysłowska 8,
 • Filii nr 18, ul. Grabiszyńska 236 a
 • Filii nr 22, ul. Chociebuska 8-10
 • Filii nr 23, bul. Ikara 29-30
 • Filii nr 28, ul. Reja 1/3
 • Filii nr 58, pl. Teatralny 5

Katalog komputerowy

Wyszukiwanie w katalogu

Katalog można przeszukiwać dzięki opcji WYSZUKIWANIE. Po wpisaniu tytułu, bądź autora i potwierdzeniu wyszukiwanej pozycji klawiszem Enter lub Dalej, należy sprawdzić, w jakiej filii  określona pozycja się znajduje i czy znajduje się na półce. W tym celu należy kliknąć WSZYSTKIE EGZEMPLARZE.

Jeżeli poszukiwana pozycja znajduje się na półce w bibliotece pole TERMIN ZWROTU jest puste i nie można złożyć zamówienia - można wypożyczyć ja w bibliotece. Jeżeli książka jest wypożyczona, w rubryce TERMIN ZWROTU widnieje data jej przewidywanego zwrotu i wówczas można złożyć zamówienie.

Obsługa konta i logowanie

Na stronie głównej KATALOGU ZBIORÓW w górnej zakładce wybieramy opcje MOJE KONTO. Pojawia się wtedy okno, w którym należy wypełnić dwa pola: identyfikator (numer karty) i hasło (pierwsze sześć cyfr numeru PESEL). Po zalogowaniu się można sprawdzić stan konta, klikając w poszczególne opcje:

 • WYPOŻYCZENIA - stan bieżących wypożyczeń (terminów wypożyczeń i zwrotów, ostatnio dokonanych przedłużeń oraz limitów przedłużeń),
 • ZAMÓWIENIA - czy zostało zapisane i na jakim etapie realizacji obecnie się znajduje
 • LISTA HISTORII WYPOŻYCZEŃ - ostatnie 30 wypożyczeń
 • TRANSAKCJE FINANSOWE - należności za przetrzymanie książek
 • możesz zlecić zamówienie - tylko z ważnym kontem bibliotecznym,
 • dokonać zmiany hasła użytkownika. Hasłem może być wyrażenie od 3 do 12 znaków alfanumerycznych. Duże litery i znaki diakrytyczne (polskie litery) są rozróżniane
 • sprawdzić termin ważności konta
 • PRZEDŁUŻANIE - istnieje możliwość samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książki,o ile zbiory nie są przetrzymane,  a dana pozycja nie posiada zamówień

W zakładce Moje konto wybieramy opcje Wypożyczenia, następnie klikamy w numer pozycji którą chcemy przedłużyć  (1,2, itp)  po czym wybieramy opcje Kliknij,aby przedłużyć. Następnie zamykamy sesję. Po zakończeniu sprawdzania swojego konta należy wylogować się z niego klikając przycisk KONIEC SESJI.

Zamawianie przez internet

Zamówienie można złożyć na te pozycje, które są wypożyczone, bądź zamówione przez innych czytelników (gdy w rubryce termin zwrotu, widnieje data zwrotu bądź informacja, że książka jest zarezerwowana).

Składając zamówienie wybieramy opcje WSZYSTKIE EGZEMPLARZE. Jeśli wybranego przez Ciebie egzemplarza nie ma na półce, to z prawej strony ramki nad SZCZEGÓŁAMI pojawi się opcja ZAMÓWIENIE.

Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając IDENTYFIKATOR (numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym i PIN (6 pierwszych cyfr PESELU).

Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem DALEJ. Następnie wciskamy na dole opcję DALEJ. System informuje, że zamówienie zostało przyjęte, a po chwili można sprawdzić swoje miejsce w kolejce.

Jeśli na koncie pojawi się informacja: ZAREZERWOWANE DO...(DATA), książkę należy odebrać do wskazanej daty.

Zamówione multimedia czyli filmy lub płyty czekają na odbiór 3 dni. Książki natomiast na półce rezerwacji czekają na Was przez 7 dni.

Katalożek dla dzieci

Specjalnie dla dzieci przygotowaliśmy katalożek obrazkowy.  Mamy nadzieję, że kolorowe okładki, zabawne ikonki uatrakcyjnią dzieciom wyszukiwanie w katalogu komputerowym książek, audiobooków, filmów i muzyki znajdujących się w naszych zbiorach.

Katalożek nie zawiera jeszcze całości zbiorów MBP dla dzieci. Zawiera opisy katalogowe książek, audiobooków, filmów i muzyki wpisanych od 2011 roku. Wyszukiwać poszukiwany tytuł można  wpisując w okienko tytuł lub autora albo klikając w obrazki.