8 września, dzięki współpracy z Samorządem oraz MOKiS Pyskowice Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach po raz dwunasty zorganizowała „Narodowe Czytanie”. To ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod patronatem prezydenta RP, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i propagowanie bogactwa polskiej literatury. Do tegorocznej odsłony akcji wybrano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli:

  •  Piotr Magda (Zastępca Burmistrza Pyskowic ) w roli Benedykta Korczyńskiego
  •  Agnieszka Kazubek (Sekretarz Miasta Pyskowice) w roli Justyny Orzelskiej
  •  Anna Smyl (radna Rady Powiatu Gliwickiego) w roli Leonii Korczyńskiej
  •  Sylwia Lenek (radna Rady Miejskiej w Pyskowicach) w roli Marii Kirłowej
  •  Błażej Kupski ( radny Rady Miejskiej w Pyskowicach) w roli Bolesława Kirło
  •  Dominika Witkowska ( naczelnik Wydziału Kultury i Promocji ) w roli Emilii Korczyńskiej
  •  Ilona Paszek (prezes UTW w Pyskowicach) w roli Narratora
  •  Janusz Majewski (słuchacz UTW Pyskowice) w roli Anzelma Bohatyrowicza
  •  Krzysztof Ptak - w roli Witolda Korczyńskiego
  •  Ewa Staszak - w roli Teresy Plińskiej

Wydarzenie uświetnił koncert: Łukasza Jemioły „Ocalić od zapomnienia”.

W podziękowaniu za wspólnie spędzony czas, wszyscy zaproszeni goście otrzymali w prezencie od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach książkę opatrzoną okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania, otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Dziękujemy wszystkim, którzy ten czas postanowili spędzić razem z nami.

Ilona Surman

.