Wszelkie regulaminy warunkujące korzystanie z usług dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki pod adresem:

https://www.e-bip.org.pl/mbppyskowice