W dniu 1.09 2021 roku spotkaliśmy się w DKK, by omawiać lekturę polskiego historyka –pana Bogdana Musiała ,,Na zachód po trupie Polski ‘’, która wzbudziła dużo emocji jeszcze przed jej omawianiem, ze względu na poruszaną w niej tematykę.

Autor książki ,to historyk dziejów najnowszych, były pracownik Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie, od 2010 roku profesor na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Niniejsze opracowanie zawiera się w latach 1919-1941.Część pierwsza to lata od 1919- 1929,bardzo dokładnie jest  tu omawiana  bolszewicka ideologia światowej rewolucji i strategiczna rola Niemiec w komunistycznych planach rewolucyjnych ,potem opisuje bardzo szczegółowo wojnę polsko-bolszewicką. Druga część zaczyna się od Wielkiego Kryzysu i jego skutków dla świata kapitalistycznego oraz posunięcia Stalina w celu masowej kolektywizacji  oraz zbrojenia zakrojonego na wielką skalę.

Książka trudna do czytania, zawiera dużo wykresów i przypisów, mimo to dobrze się ją czyta. Autor stawia  pytania, na które udziela wyczerpujących odpowiedzi ,które ukazują w nowym świetle powojenny rozwój i późniejszy upadek Związku Sowieckiego.

Klubowicze zgodnie wystawili książce ocenę szóstkę.

Obrazek z logiem MBP